รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณสุกัญญา  บูรณไมตรี

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากคุณสุกัญญา  บูรณไมตรี  เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561

 

ขออาราธนาคุณพระศรีรุตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมายในสากลโลก ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ   อนึ่ง หากแม้นดวงวิญญาณของคุณแม่มุ่ยเอ็ง  แซ่ตั้ง  สิงสถิตอยู่ ณ ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย