รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 200,000 บาท ในงานบำเพ็ญกุศลศพ  อาม่าขาอิม   แซ่ตั้ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย  คุณนิชิต  เสนไสย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามความขาดแคลนของโรงพยาบาลขอนแก่น ในงานบำเพ็ญกุศลศพ  อาม่าขาอิม   แซ่ตั้ง  ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแก่น