รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณ Wana Yuttayong Petrucco เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ