รับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น

วันที่ 4 ตุลาคม 2561  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค ดังนี้

1.คุณทนง – คุณสุชีลา  จิรวรรณกูล                       จำนวน 150,000  บาท

2.คุณธนโชค  – คุณสมกมล  ลิ้มธนาคม                  จำนวน  100,000  บาท

  1. คุณสมบูรณ์ – คุณวิมล จิรวรรณกูล                      จำนวน  50,000  บาท
  2. คุณกิมเพ็ก จิรวรรณกูล                                       จำนวน   50,000 บาท

รวมเป็นเงิน  350,000  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาท)  มอบให้เพื่อปรับปรุงห้องศูนย์เต้านม  โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ