รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้ศูนย์มะเร็ง รพ.ขอนแก่น

 

 

วันนี้ 13 กันยายน 2561  เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่นโดย พญ.นาตยา  มิลล์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 138,299 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท)  จากคุณสุวิทย์ – คุณอุมาพร เตชะวชิระมณี พร้อมครอบครัว เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความสบาย ทั้งกายและจิต คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ