รับมอบเงินบริจาค ในงานฌาปนกิจคุณแม่แจ่  แซ่ตั้ง (จันทร์เลิศฤทธิ์) 10,000 บาท

วันที่  29 มกราคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย  นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส  เป็นผู้แทนรับเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)   ในงานฌาปนกิจคุณแม่แจ่  แซ่ตั้ง (จันทร์เลิศฤทธิ์)  ณ  ศาลาโฆษะรวมมิตรอนุสรณ์  วัดศรีจันทร์  ถนนรอบเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

หากแม้นดวงวิญญาณของคุณแม่แจ่  แซ่ตั้ง อยู่ ณ ที่แห่งใดขอได้โปรดมารับเอาส่วนบุญกุศลที่ท่านได้อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย