รับมอบเงินบริจาค ในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อนิพนธ์   ทิพย์สุนทรศักดิ์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565  โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค ในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อนิพนธ์   ทิพย์สุนทรศักดิ์ ณ วัดศรีจันทร์ (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  355,000  โดยมีรายการดังนี้

 1. ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่น                                          จำนวน 100,000  บาท
 2. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น                             จำนวน 50,000    บาท
 3. วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น                                               จำนวน 50,000    บาท
 4. กองทุนแพทย์ประจำบ้านศัลยกรรม                                      จำนวน 20,000    บาท
 5. ห้องผ่าตัด โรงพยาบาลขอนแก่น                                         จำนวน 20,000    บาท
 6. ชมรมตะกูลโง้ว                                                                  จำนวน  20,000 บาท
 7. สมาคมเตี่ยเอี้ย จังหวัดนครราชสีมา                                     จำนวน  20,000  บาท
 8. ศูนย์รักษ์เต้านม                                                                 จำนวน 10,000  บาท
 9. หอผู้ป่วยพิเศษอาคารสิริธร                                                 จำนวน 10,000  บาท
 10. หอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก CVT                           จำนวน 10,000 บาท
 11. หอผู้ป่วยพิเศษชั้น 5 อาคารรังสีรักษาหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก จำนวน 10,000 บาท
 12. กองทุนรวมน้ำใจผู้ป่วยมะเร็ง                                              จำนวน 10,000   บาท
 13. หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ                                             จำนวน 10,000   บาท
 14. กลุ่มงานรังสีวิทยา                                                            จำนวน 10,000  บาท
 15. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                                                จำนวน 10,000  บาท
 16. ศูนย์พลังใจ                                                                       จำนวน 10,000  บาท