รับมอบเงินบริจาค ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสว่าง ทองประเสริฐ 100,000 บ.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางสว่าง ทองประเสริฐ มารดาของนางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ณ วัดวุฒาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจ และขอขอบพระคุณด้วยค่ะ