รับมอบใบประกาศ รับรองประเมินผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย  นำโดย นายศิวกร มิตราช ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น,  ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น, แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1,  สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น  เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอำเภอ (D-RTI)  เขตสุขภาพที่ 7  ประจำปี 2561   “ระดับดีเยี่ยม (Advanced)”