รับมอบ ครื่องซักผ้าที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ขอนแก่นไทยแลนด์ สนับสนุนเครื่องซักผ้าที่มีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำร้อน 90 องศา จำนวน 2 เครื่อง และเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น โดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ