รับมือฝุ่นพิษ PM 2.5 ด้วยการใช้หน้ากากที่เหมาะสม

 

อย. แจงหน้ากากอนามัยเฉพาะชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ จะอยู่ในการกำกับดูแลของ อย. ปัจจุบันมีผู้ผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไทย ประมาณ 10 แห่ง ส่วนหน้ากากอนามัย N95 มีผู้ผลิต 1 ราย และผู้นำเข้า 1 ราย อย. ได้ประสานให้มีการผลิตและนำเข้าหน้ากากอนามัยทั้ง 2 แบบมาจำหน่ายอย่างเร่งด่วนแล้ว แนะผู้บริโภคตรวจสอบสภาพอากาศ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษแจ้งเตือน

สำหรับประชาชนทั่วไป หากกรณีจำเป็นต้องไปที่กลางแจ้ง และไม่สามารถหาหน้ากากอนามัย N95 ได้ ก็สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาได้

ข้อมูล https://goo.gl/9r29Dv