รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประกาศฝ่ายประชาสัมพันธ์และบริการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครจพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายวัน)