รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 3. ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 7. ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 2 อัตรา
 8. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
 9. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 10. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 12. ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ