รับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  โรงพยาบาลขอนแก่น  ประกาศรับสมัครบุคคล  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  (รายวัน)   ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

 

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์จัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ  ชั้น 3  อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น   ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน  2561  ในวันและเวลาราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร  043-232555  ต่อ  1147