รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.
ขอขอบพระคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ COVID-19 ไปด้วยกัน