รายงานยอดเงินบริจาคต้านภัย COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]