รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]
รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น
ฉบับที่ 1 วันที่ 16 เมษายน 2564