รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16-18 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 16-18 มกราคม 2564