รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

 

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

1.ตำแหน่ง ผู้จัดการ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

3.ตำแหน่งพนักงานสต๊อก

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf