รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น  เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ดังนี้

  1. ตำแหน่งผู้จัดการ
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
  3. ตำแหน่งพนักงานสต๊อกสินค้า

 

รายละเอียด คลิก>>    https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกาสผลสอบร้านค้า.pdf