ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อาหารปลอดภัย เตรียมความพร้อมต้อนรับตรุษจีน 2566” ณ ตลาดสดเทศบาล 1 และ ตลาดบางลำภู  

วันที่ 20 มกราคม 2566 งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “อาหารปลอดภัย เตรียมความพร้อมต้อนรับตรุษจีน 2566” ณ ตลาดสดเทศบาล 1 และตลาดบางลำภู

ซึ่งเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ประชาชนจะจับจ่ายซื้ออาหารและผลไม้ เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยถือเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ตลาดสดเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าทุกประเภทที่จะนำมาใช้ในเทศกาลตรุษจีน จึงต้องมีการควบคุมมาตรฐานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ