ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace

17 กุมภาพันธ์ 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายแพทย์วราวุธ  กิตติวัฒนากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกีฬาและนันทนาการ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย “เราก้าวไปด้วยกัน” ขอนแก่น Marketplace  ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น  ลักษณะส่งเสริมการขายในรูปแบบ Table  Top Sale เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรม ประชุมสัมมนา รวมทั้งนำเสนอแคมเปญ “ขอนแก่นคนละครึ่ง” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ขอนแก่นเมือง MICE  CITY  ตลอดจนช่วยฟื้นฟูเยียวยาการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยเปิดโอกาสให้ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่จัดการประชุมในจังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด