ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และความปลอดภัย พร้อมคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ซึ่งการจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9 นี้หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ คือ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการแจกต้นไม้ฟรีให้กับผู้มาร่วมงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองขอนแก่น มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสากิจ และองค์กร ภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 5” ประจำปี 62

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562  โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งนี้ หน่วยงานราชการสังกัด กระทรวงคมนามคมเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

สำหรับกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในด้านต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต