ร่วมงานครบรอบ 77 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ท่านเหลี้ยว จุ้น หยุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนจังหวัดขอนแก่น , ท่านสมบัติ เพ็งพระจันทร์ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น , ท่านณัฐพล ประคุณ ศึกษาภัณฑ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดขอนแก่น และ นพ.ธนนิตย์ สังคมกำแหง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น สมาคม ชมรม และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เข้าร่วมงานครบรอบ 77 ปี วันชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ