ร่วมงานทอดกฐินคุณแม่ของท่านสุวิทย์  คุณกิตติ  และครอบครัว  พร้อมรับมอบเงินบริจาค

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณสุพิพัฒน์  พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานทอดกฐินคุณแม่ของท่านสุวิทย์  คุณกิตติ  และครอบครัว  พร้อมรับมอบเงินบริจาค เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. พญ. ทุมวดี ตั้งศิริวัฒนา  จำนวน 50,000 บาท
  2. บริษัท ขอนแก่นวิเชียรบริการ จำกัด จำนวน 30,000 บาท
  3. บริษัท วนิดารสวิเศษ จำกัด จำนวน 20,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โรงพยาบาลขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ