ร่วมงานนมัสการหลวงพ่อพระลับ ประเพณีฮดสรงบุญเดือนห้า แห่น้ำสมมา ถวายบูชาต้นดอกไม้ ณ วัดธาตุพระอารามหลวง

             วันที่ 10 เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายวิรัช มั่นในบุญธรรม ประธานคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ประเพณีฮดสรงบุญเดือนห้า แห่น้ำสมมา ถวายบูชาต้นดอกไม้ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
             โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ ไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง เพื่อให้ประชาชนชาวขอนแก่นได้สักการะและสรงน้ำในช่วงวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย