ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 เมษายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณพัชรี ศรีถาพร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ พร้อมด้วยคณะ ร่วมงานพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น 1  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย