ร่วมงานวันบูชาคุณ 95 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2566 คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานวันบูชาคุณ 95 ปี ชาตกาล หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ณ วัดป่าวิเวกธรรม ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยพิธีภายในงาน ประกอบด้วยพระสงฆ์ จำนวน 35 รูป เดินรับบิณฑบาต รอบเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พิธีรับทักษิณานุประทาน ถวายพระบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์