ร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม (ครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ปีที่ 2

วันที่ 17 ธันวาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงานวันบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม (ครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก) ปีที่ 2  ณ วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยพิธีในงานประกอบด้วย พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตรอบเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก ภายในวัด, ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ สามเณร, พิธีรับทักษิณานุประทาน  ถวายพระบูรพาจารย์วัดป่าวิเวกธรรม, พิธีเจริญพระพุทธมนต์  และพิธีอัญเชิญฉัตรและพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่ยอดพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์