ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “กัญชง กัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน” 

วันที่ 5 มีนาคม 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมงานสัมมนาวิชาการ “กัญชง กัญชา 360 องศา เพื่อประชาชน”  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์และกัญชงเพื่อเศรษฐกิจ และเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของประชาชานทั่วไป   โดยมี นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาะรณสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์