ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 11 มีนาคม 2564  แพทย์หญิงนาตยา  มิสล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  ซึ่งจัดโดยจังหวัดขอนแก่น  โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก คุณอเล็กซานดรา แมคเคนซี อัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมกิจกรรม

การสัมมนา ประกอบด้วย การรับชมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน GFCP และสหราชอาณาจักรในประเทศไทย Tech Export Academy แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคู่มือ Smart City ร่วมอภิปรายผ่าน Live Polling ได้แก่ ระบุลำดับความสำคัญสูงสุดสำหรับแต่ละเมือง หรือองค์กรที่เข้าร่วม ปัญหาที่สำคัญเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรภายนอกและความช่วยเหลือ รับชมกรณีศึกษา (Case study) ของสหราชอาณาจักร  Workshop การพัฒนาระบบนิเวศและการอำนวยความสะดวกทางการตลาด  จัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น