ร่วมงาน “ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา”

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง  น.พ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงาน“ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา”   โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานกว่า 500 คน และร่วมเดินวิ่งกว่า 1,500 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงานจากกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่น

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพเดิน วิ่ง ปั่น เทิดไท้องค์ราชา” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช2562 โดยรูปแบบการจัดงานได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด เป็นแนวทางการจัดงาน โดยนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดังนี้

1.ด้านร่างกาย ได้แก่ การตรวจคัดกรองสุขภาพ การตรวจสมรรถภาพปอด การวัดองค์ประกอบร่างกาย การนวดคอ/บ่า/ไหล่/นวดเท้า/พอกเข่า และการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อการออกกำลังกาย

2.ด้านจิตใจ ได้แก่ กิจกรรมดนตรีในสวน การประเมินภาวะซึมเศร้า และการให้คำปรึกษาสุขภาพจิต

3.ด้านการสร้างเสริมปัญญา ได้แก่ Smart Living Lab “เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพและการแพทย์ แอพพลิเคชั่นรักษ์ไต แอพพลิเคชั่นประเมินอายุร่างกาย และนิทรรศการเพื่อสุขภาพ

4.ด้านเอื้ออาทรต่อสังคม ได้แก่ การแจกบัตรสมาร์ทการ์ดผู้สูงวัย และกิจกรรมโรงทาน