ร่วมงาน “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”

5 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมงาน “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จัดโดยชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น