ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนางฟ้า วิชาการประจำปี 2561” ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร

วันนี้ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมโดย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก, กลุ่มงานผู้ป่วยนอก, คลินิกวัยรุ่น, คลินิกฟ้าใส, กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช, ศูนย์พึ่งได้, กลุ่มงานสุขศึกษา, หน่วยไตเทียม, กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม และศูนย์อุบัติเหตุ ร่วมจัดกิจกรรม “เปิดบ้านนางฟ้า วิชาการประจำปีการศึกษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานวิชาการ ศึกษาค้นคว้า สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาวัยรุ่น การดูแลไต การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการให้คำปรึกษาสำหรับวัยรุ่น ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น