ร่วมตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพรเทิดไท้องค์ราชัน ประจำเดือนธันวาคม

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน ซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก