ร่วมต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริการและขอรับค่าใช้จ่ายกองทุนไต

วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับคณะจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบบริการและขอรับค่าใช้จ่ายกองทุนไต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการจัดการข้อมูล เพื่อเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกองทุนไตอย่างมีประสิทธิภาพ