ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  2654  –  13 กันยายน 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ อาคารพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พญ.นาตยา  มิลล์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ “นักรบชุดขาว” กลับสู่อ้อมกอดโรงพยาบาลขอนแก่น หลังจากไปปฏิบัติภารกิจช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม  2654  –  13 กันยายน 2564 ตามการประสานงานร่วมกระทรวงสาธารณสุขในการขอรับการสนับสนุนทีมบุคลากรทางการแพทย์  ซึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย  1. นายอำพล  วงศ์ใหญ่  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   2.นางสาวอรพรรณ   พรหมแสงใส   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  3. นางสาวธัญสิตา  ธรรมสุรักษ์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ