ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562”  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งมี ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก