ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565   เวลา 09.30 น.  ณ โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาฝายโนนสังข์ ตำบลกุดเพียขอม  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี คุณธนียา  นัยพินิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น  ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ อสม. ในการรักษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ภายในงานยังมีแจกพันธุ์ไม้ การแนะนำอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน การให้ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน การเปิดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อน ให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนให้สุนัขป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย   และยังมีการจำหน่ายสินค้าของดี ตลาดนัดประชารัฐ ลดแลก แจกแถม สินค้าชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งโครงการนี้มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก