ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสุสเทโว, ป.ธ.๓, พธ.ม.กิตติมศํกดิ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีนวล ณ เมรุชั่วคราววัดศรีนวล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ดังนี้
วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระครูสิริธรรมนิเทศก์ ไปยังเมรุชั่วคราว โดยมี พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมี พระพรหมวัชรเมธี เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส