ร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

วันที่ 1 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น  นำโดย คุณพินรัฐ  จอมเพชร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  นำส่วนราชการ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

โดยพิธีประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น วางพวงมาลาถวายราชสักการะ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย หลังจากนั้น ได้นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์   พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ไทยผู้ยิ่งใหญ่ทรงการคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ  ล่วงหน้าถึง 2 ปี พระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่เลื่องลือ  จนปวงชนชาวไทยถวายพระราชสมัญญานามทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ทั้งนี้ พระองค์ทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา 18 ปี  จึงเสด็จสวรรคตในวันที่ 1 ตุลาคม  2411 เป็นระยะเวลา 153 ปี มาแล้ว