ร่วมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 

วันที่ 27 เมษายน 2564  เวลา 17.00 น. ณ วัดนาถวราราม บ้านเต่านอ  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น   พญ. นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมประชาพิจารณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2  โดยมี พญ.รุจิราลักขณ์   พรหมเมือง  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลขอนแก่น  ดำเนินรายการ  และมีนายศุภชัย  ลีเขาสูง นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธาน