ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” 

วันที่ 31 มีนาคม 2564  พญ.นาตยา  มิลส์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน”  ประจำปี 2564  โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น  ณ ห้องแก่นเมือง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น