ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย พว.รัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 97 รูป รับบิณฑบาต