ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563

14 กันยายน 2563 เวลา 06.30 น. ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการนี้ จัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงกันยายน 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น