ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือน ตามโครงการทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น