ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณวิรัช  มั่นในบุญธรรม  ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา  พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565”  โดยมี นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกภาคส่วน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ