ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย ในด้านการสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ต่างๆ โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี