ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ประจำปี 2566  เนื่องใน “วันกองทัพไทย”

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ มณฑลพิธีลานสวนสนามมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล  ประจำปี 2566  เนื่องใน “วันกองทัพไทย” โดยมีนายไกรสร  กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี

เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง เหล่าทหาร และประชาชนชาวไทยได้สำนึกในบุญคุณของอดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิต เลือด เนื้อ ในการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ พร้อมทั้งได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์