ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรม อสม. ผสานพล้งคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรคสังคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ. ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรม อสม. ผสานพลังคนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน สร้างสรรค์สังคม โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน และนายแพทย์อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อสม. ส่งเสริมให้ อสม.การเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งเชิดชูเกียรติ อสม. ดีเด่น ประจำปี 2561

นอกจากนั้น โรงพยาบาลขอนแก่น  ยังได้ร่วมออกบูธ อสม. ชวนเลิกบุหรี่ (โครงการ ชวนเลิกบุหรี่ 3 ปี 3 ล้านคน) มี อสม. เข้าร่วมกิจกรรมทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น กว่า 5,000 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรสำหรับ อสม.ดีเด่นประจำปี 2561 การแสดงผลงาน อสม.ดีเด่น การแสดงโชว์แอโรบิค การแข่งขันประกวดกองเชียร์ การแข่งขันกีฬามหาสนุกและการจับรางวัลสำหรับ อสม.